Bli Frivillig / Bruk huset.

Vi har i dag ca. 30 foreninger, private, kommunale og næringsdrivende som bruker vårt hus.
Om du trenger plass, om du vil starte opp med noe selv eller ønsker å bidra med eksisterende aktivitet, ta kontakt