Frivillighetssentralen på Bjerke flyttet inn i flotte og lyse lokaler i Brobekkveien 53 i februar 2008 og navnet ble endret til Bjerke nærmiljøsenter.
Ervald dagsenter overtok driften av vår kafe fra 1. februar 2013. Nærmiljøsenterets ansvar er å drive utleie av lokaler til foreninger og lag, private arrangementer, utlånssentral av sportsutstyr og vårt nye trimrom.  Målet med senterts virksomhet er å tilby innbyggerne i bydelen fritidsaktiviteter basert på frivillig innsats, og å bringe ulike typer mennesker sammen og skape et trygt og godt nærmiljø. På Bjerke nærmiljøsenter er alle velkommen, på tross av alder, kjønn og kulturell bakgrunn!

Nærmiljøsenteret har en rekke egne tilbud: Caféen er åpen fem dager i uken, og senteret har en utlånsentral der man kan låne diverse aktivitetsutstyr. Senteret har også et eget treningsrom, samt egen frisør og fotpleie. I tillegg har Bjerke uteteam sitt arbeidslokale i kjelleren på senteret. Se menyen på venstre side for å lese mer om senterets egne tilbud.